Politické přenosy


Já si vzpomínám, že když jsem jezdila ke svým prarodiÄům na návÅ¡tÄ›vu, tak oni se vždycky v televizi dívali na různé poÅ™ady. Já si nyní tak zpÄ›tnÄ› vlastnÄ› vybavuji, že oni se dívali pouze jenom na politiku. PÅ™iÅ¡lo mi to docela takové divné. Také si vzpomínám, že když jsem tÅ™eba chtÄ›la v poledne pustit nÄ›jaké pohádky, které vždycky v poledne vysílali, tak prarodiÄe mi Å™ekli, a to hlavnÄ› babiÄka, že žádnou pohádku mít nebudu.

Politika není někdy férová.

Docela mÄ› to zarazilo a pÅ™iÅ¡lo mi to divné. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvÄ›ma lety jsem vždycky mohla mít pohádku dopoledne a potom také jeÅ¡tÄ› dvě pohádky veÄer. A babiÄka Å™ekla, že se s dÄ›deÄkem budou dívat na nÄ›jaké speciální pÅ™enosy. Když jsem se babiÄky ptala, jaké speciální pÅ™enosy, tak ona mi Å™ekla, že mÄ› tohle urÄitÄ› zajímat nebude. DÄ›deÄek mi potom Å™ekl, že jsou to politické debaty. Takové politické pÅ™enosy a politické debaty, o které se zajímají hlavnÄ› dospÄ›lí lidé, že prý se tam bude projednávat prezident anebo vláda a také snÄ›movna a tak dále a podobnÄ›. Když jsem tohle slyÅ¡ela, tak jsem si uvÄ›domila, že tato slova znám, i když samozÅ™ejmÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, co to pÅ™esnÄ› úplnÄ› znamená.

Každý stát má svou politiku.

Znala jsem akorát prezidenta a vÄ›dÄ›la jsem, že jsou různé politické strany. Věřte nebo ne, ale mÄ› je politika docela Å¡la. Já jsem se teda o ní vůbec nezajímala a byla mi taková spíše odpudivá, ale co jsem mÄ›la dÄ›lat, když se moji prarodiÄe každý den dívali tak dvakrát dennÄ› na nÄ›jaké politické poÅ™ady. JednoduÅ¡e jsem s tím nic dÄ›lat nemohla, už to tak bylo a nemohla jsem to zmÄ›nit. Kolikrát jsem také mamince říkala, že už prarodiÄům nechci, že se stále dívají na nÄ›jaké divné poÅ™ady, kde se stále lidé jenom hádají. Maminka mi Å™ekla, že si na to mám prostÄ› zvyknout, že když moje maminka byla malá, tak její rodiÄe se také dívali na politické pÅ™enosy. Dříve také byly politické pÅ™enosy v rádiu.