Nové webové stránky


Webové stránky jsou v poslední dobÄ› opravdu vÅ¡echny pÅ™ehledné, ale také si vzpomínám, jak asi pÅ™ed jedenácti lety moje kamarádka chtÄ›la prodávat na internetu. ChtÄ›la mít samozÅ™ejmÄ› také svoje webové stránky. Ona prodávala galanterii, mÄ›la tam tÅ™eba například různé knoflíky nebo pletací jehlice, příze a další vÄ›ci, které jsou velice známé pro galanterii. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› tohle zboží nikdy tak moc nezajímalo, ale jelikož to byla moje nejlepší kamarádka, tak jsem své kamarádce chtÄ›la jednoznaÄnÄ› pomoct. Také mÄ› to bavilo nÄ›komu vždycky pomáhat. Navíc jsem byla vždycky taková vrba, takže jsem také vždycky kamarádku vyslechla, když mÄ›la tÅ™eba nÄ›jaké trable anebo nÄ›co potÅ™ebovala, tohle mÄ› vůbec nevadilo a spíše jsem se v tom vyžívala, že mohu nÄ›komu pomoct.

ChtÄ›la bych umÄ›t dobÅ™e zacházet s poÄítaÄem.

MnÄ› to dÄ›lalo dobÅ™e, jenomže moje kamarádka Å™ekla, že jí mám pomoct s e-shopem. Abych ji udÄ›lala její vlastní webové stránky. ÚplnÄ› jsem se zhrozila. Já mám dÄ›lat webové stránky? VždyÅ¥ já skoro umím jenom tak naoko zacházet s poÄítaÄem. Sotva se tam vlezu na email, nebo se podívám jen tak zlehka na sociální sítÄ›, nebo si tam pustím film anebo si nÄ›co nakoupím online. Tohle vám Å™eknu, nákupy online na webových stránkách jsou podle mého názoru opravdu boží. Je to jednoduché a zboží vám pÅ™ijde úplnÄ› až domů.

Pro laika jsou webové stránky složité.

Ale abych se vrátila ke kamarádce a jejím webovým stránkám. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem tohle nesvedla. Takže kamarádka si bohužel musela zaplatit nÄ›jakého specialistu. I když jsem studovala stÅ™ední Å¡kolu, kde jsme také mÄ›li informatiku, a z toho už jsem mÄ›la na vysvÄ›dÄení jedniÄku, tak bohužel jsem si nic nezapamatovala a absolutnÄ› neumím vytvoÅ™it e-shop anebo webové stránky. Kamarádka teda zaplatila tÅ™i tisíce korun za to, že ji nÄ›kdo udÄ›lal opravdu profesionální webové stránky. Má tam také různé reklamy, takže jí vlastní e-shop také vydÄ›lává peníze. A podle mého názoru tohle je skvÄ›lé. A když se v tom ÄlovÄ›k vyzná a má v plánu se v tom orientovat a pokraÄovat, tak se tohle potom samozÅ™ejmÄ› vyplatí.