Muži a ženy


Řeknu vám, že jsem se setkala také s takovými muži, se kterými to nebylo zrovna úplnÄ› jednoduché. Vždycky jsem si říkala, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba vÅ¡ichni muži pochopili, že my ženy jsme úplnÄ› jiné než právÄ› oni sami. My ženy jsme ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů něžné. SamozÅ™ejmÄ› že jsou nÄ›které i ženy, které jsou opravdu drsné a tÅ™eba jsou boxerky anebo tÅ™eba také cviÄí anebo uÄí karate. PrávÄ› moje kamarádka jednou kdysi boxovala, jenomže když potom se jí u toho zlomil dvakrát nos a mÄ›la ho napuchlý a úplnÄ› kÅ™ivý a neÅ¡el jí spravit, tak už s boxem pÅ™estala a zaÄala vyuÄovat karate, protože její partner zaÄal také vyuÄovat karate.

A každý muž není stejný.

ZaÄal ho vyuÄovat asi o půl roku dříve a mojí kamarádce se to hodnÄ› zalíbilo, takže její partner i moje kamarádka spolu zaÄali vyuÄovat karate a musím uznat, že je to opravdu hodnÄ› baví. Jsou opravdu skvÄ›lá dvojka. Karate je baví a je to jejich styl. Nejlepší by bylo, kdyby vždycky vlastnÄ› to partneÅ™i ve svém vztahu také udÄ›lali nÄ›jaké ústupky anebo tÅ™eba aby také vÄ›dÄ›li, co mají dÄ›lat. A vlastnÄ› že jsou partneÅ™i, že je to muž a žena, že by vlastnÄ› také mÄ›li pochopit, že by mÄ›li mít stejné záliby anebo tÅ™eba také pocity. Já vím, že pánové se docela stydí, aby nÄ›kde vyjadÅ™ovali tÅ™eba na veÅ™ejnosti lásku.

Můj partner je pravý muž.

Tohle já chápu a také bych to nechtÄ›la po svém partnerovi, aby mi vyjadÅ™oval tÅ™eba lásku na veÅ™ejnosti, když se mu to nelíbí anebo když na to nemá odvahu. Nebo kdyby se stydÄ›l. MÄ› jednoznaÄnÄ› staÄí, kdyby mě tÅ™eba vždycky každé ráno nebo každý veÄer v posteli Å™ekl, že mÄ› miluje a pohladil by mÄ› a políbil by mÄ›, tohle by mi od muže opravdu staÄilo a byla bych nadstandardnÄ› Å¡Å¥astná. Tady jde vidÄ›t, že každému ÄlovÄ›ku vyhovuje úplnÄ› nÄ›co jiného. MnÄ› by vyhovovala romantika od mého partnera a partner zase je spíše takový, že by si Å¡el kamarády na pivo.