Vzdělávejte se stále


Å kola a vzdÄ›lání a život mají nÄ›co do sebe. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by se mÄ›l vzdÄ›lávat. Å kola a vzdÄ›lání je pro ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› důležité a je to nutné, aby vlastnÄ› ÄlovÄ›k mÄ›l také vÅ¡eobecný rozhled, aby mÄ›l pÅ™ehled o vÅ¡em, co se dÄ›je okolo. Myslím si, že mnoho lidí také si myslí, že by lidé mÄ›li vzdÄ›lávat kvůli tomu, aby potom mohli vykonávat své budoucí povolání. Podle mého názoru tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, protože je logické, že když nebudete mít nÄ›jaké vzdÄ›lání, tak potom logicky to dopadá tak, že vy vlastnÄ› nemůžete pracovat v takovém oboru, který vy chcete, který máte vybraný.

DÄ›ti zaÄínají pastelkami.

Proto je nejlepší, tÅ™eba když si už v osmé nebo deváté třídÄ› uvÄ›domíte, co vy chcete dÄ›lat. Abyste potom mohli vykonávat takové zamÄ›stnání, které pro vás bude nejvíce vhodné, takové zamÄ›stnání, které vás bude bavit, proto je nejdůležitÄ›jší, abyste si také vybrali takové vzdÄ›lání. Pokud tÅ™eba chcete pracovat v bance, tak vám doporuÄuji, abyste si udÄ›lali nÄ›jaké ekonomické vzdÄ›lání. Pro práci v bance nepotÅ™ebujete naÅ¡tÄ›stí vysokou Å¡kolu, ale staÄí opravdu nÄ›jaká stÅ™ední ekonomická Å¡kola nebo jiná Å¡kola ekonomického zaměření. A pokud chcete pracovat v nemocnici, tak vám tÅ™eba staÄí stÅ™ední Å¡kola zdravotnická.

Do školy jsem chodila ráda.

To ale nebudete zdravotní sestra. Pokud byste chtÄ›li být zdravotní sestra, tak jeÅ¡tÄ› můžete vystudovat minimálnÄ› vyšší odbornou Å¡kolu zdravotnictví, protože já mám zdravotní Å¡kolu, mám jenom stÅ™ední Å¡kolu a mohu pracovat sice jako sestra, ale nesmím dÄ›lat takové úkony, jako brát krev anebo podobnÄ›. Takže se starám pouze jenom o pacienty, kteří leží. ÄŒistím je, starám se o ně a tak podobnÄ›. Také jsem kdysi pracovala v domovÄ› důchodců a tam také může dÄ›lat ÄlovÄ›k, který má stÅ™ední Å¡kolu zdravotního zaměření. Proto mÄ› tohle opravdu baví a myslím si, že lidé by se mÄ›li vlastnÄ› vzdÄ›lávat celoživotnÄ›.