Zdravá pokožka


Udržet si zdravou pokožku je celoživotním cílem jak žen, tak i mužů. A Äím dříve se s péÄí zapoÄne, tím je možné nechtÄ›nému úbytku pružnosti pÅ™edejít. Snad nejdůležitÄ›jší je zajiÅ¡tÄ›ní její správné hydratace. Což se dá dosáhnout správným pitným režimem. Protože nedostatek vody se okamžitě  na pokožce projeví. Nejenže je citlivá a Å¡upinatá, ale Äasto se na ní zaÄnou objevovat pigmentace a vyrážky. A nemusí to být jenom voda z kohoutku. Tekutiny se do tÄ›la dostávají i z potravin, které se běžnÄ› konzumují. HlavnÄ› z ovoce a zeleniny. Prospěšné jsou i ty, které obsahují esenciální mastné kyseliny – losos, vlaÅ¡ské oÅ™echy Äi olivový olej.

Zdravá pokožka

Pro zdraví pokožky je rovněž nezbytný dostatek kvalitního spánku. BÄ›hem kterého dochází k regeneraci kožních bunÄ›k uvolňováním melatoninu. A tím žádoucí podpoÅ™e krásné pleti. NechtÄ›nému stárnutí kůže lze rovněž pÅ™edcházet tím, že se nebudeme zdržovat v prostÅ™edí, ve kterém je v ovzduší velké množství Å¡kodlivin z odpadních plynů. StejnÄ› tak je potÅ™eba se chránit pÅ™ed UV zářením. Kvalitními opalovacími krémy, které dopřávají pokožce nejen ochranu, ale i potÅ™ebnou hydrataci. Dobrou radou je doporuÄení nevycházet na slunce v poledne. Kdy je slunce nejžhavÄ›jší. A pokožku spálí. 

Až do stáří s úsměvem

Udržovat zdravou pokožku až do pozdního stáří je v rukou každého z nás. Vyživovat ji kvalitními denními i noÄními krémy a její ÄiÅ¡tÄ›ní, jak veÄer, tak i ráno, by mÄ›lo být samozÅ™ejmostí. Pravidelná návÅ¡tÄ›va kosmetického salonu je rovněž prospěšná. Protože odborné oÅ¡etÅ™ení si doma dopřát nikdo sám sobÄ› nezvládne. PÅ™estože ke vzhledu a zdraví pokožky pÅ™ispívají i další faktory, jako je například rodinná dispozice Äi rasová přísluÅ¡nost, mnohé můžeme udÄ›lat sami. NekouÅ™it, nepít hodnÄ› alkoholu Äi omezit poÄet denních dávek kofeinu. A hlavnÄ› se nestresovat. Ten se ve tváři promítá okamžitÄ›. A vzniku hlubokých vrásek potom  nepomůže ani ten nejdražší hydrataÄní krém. S přídavkem hyaluronu.