Letní dobrodružství čeká!


Letní dobrodružství Äeká!

Dlouho Vás žádá VaÅ¡e dítÄ›, abyste ho pustili na nÄ›jaký dÄ›tský tábor? To je pÅ™eci skvÄ›lé, ne? Letní tábory jsou naprostou originalitou a flexibilností. Existuje mnoho druhů táborů. My patříme mezi ty, které dÄ›tem nabízí vÅ¡estranné využití volné Äasu. Kde jinde Vám nabídnou takovouhle nabídku? Málokde. Jsme tábor, kde se dÄ›ti nauÄí komunikace s ostatními, poznávání přírody a okolí, dále si vyzkouší různé hry, které v průbÄ›hu Å¡kolního roku hrát nelze. Dále vedeme dÄ›ti k samostatnému myÅ¡lení a hlavnÄ› rozvíjení jejich fantazie a tvoÅ™ivosti, která bývá důležitá pÅ™edevším u malých dÄ›tí. Jsme prostÄ› pÅ™izpůsobeni jakémukoliv požadavku, který rodiÄe vÄ›tÅ¡inou mívají. PoÅ¡lete dÄ›ti na náš tábor, kde není nuda a navíc Vy máte tu možnost, sledovat jejich úspÄ›chy a aktivity na internetovém deníku, kam každý den pÅ™idáváme průbÄ›h celého dne. To je naprostá senzace, nemyslíte? RozhodnÄ› garantujeme spokojenost nejen dÄ›tí, ale i VaÅ¡i, dÄ›ti se Vám vrátí v pořádku a navíc s novými zážitky, které Vám budou barvitÄ› vyprávÄ›t. Pokud máte stále pochybnosti, můžete si pÅ™eÄíst recenze na náš tábor od jiných rodiÄů. NáslednÄ› si můžete prohlédnout i program a fotogalerii, kde je vÅ¡e pÅ™ehlednÄ› vidÄ›t. Pokud jste se rozhodli, je nejvyšší Äas poslat rezervaci. Už teÄ se na Vás těšíme.