Konečně mám také počítač


PoÄítaÄe jsou tady už opravdu hodnÄ› dlouho, ale také si vzpomínám, že když jsme s bratrem a se sestrou také dostali koneÄnÄ› první poÄítaÄ. Tak mÄ› v té dobÄ› bylo asi sedm nebo osm let. Bylo to takové hodnÄ› pÅ™ekvapující, ale musím pÅ™iznat, že ze zaÄátku mÄ› poÄítaÄ vůbec nenadchnul. PÅ™iÅ¡lo mi to takové divné, navíc se tam stále na nÄ›co dlouho Äekalo a také mÄ› nebavilo, že já tam vždycky na ten poÄítaÄ u nás doma byla jenom rodinná fronta. Protože vždycky když jsme chtÄ›li jít se sourozenci na poÄítaÄ, tak tam sedÄ›la máma a také můj otec, takže to bylo vÄ›tÅ¡inou obsazené.

S poÄítaÄem se žije lépe.

A kdo nemÄ›l Å¡tÄ›stí, tak se tÅ™eba ten den ani na poÄítaÄ nedostal. Moc mi to vadilo, tak jsem si Å™ekla, že radÄ›ji, než abych sedÄ›la na poÄítaÄi a spíše Äekala frontu, která vždycky byla tak na půl dne, tak jsem si Å™ekla, že radÄ›ji budu venku s kamarádkami. Jenomže pozdÄ›ji, když jsem chodila už do osmé třídy, tak zaÄaly být poÄítaÄe takové více populární a také už byly rychlejší a nemuselo se Äekat tÅ™eba deset minut na to, než se vám naÄte jedna stránka. Tohle vÅ¡echno je vlastnÄ› informaÄní technologie a pokud užíváte informaÄní technologie opravdu každý den, tak mi jistÄ› dáte za pravdu, že není vÅ¡echno úplnÄ› tak jednoduché. A tak jasné, jak si tÅ™eba ÄlovÄ›k myslí.

PoÄítaÄe pro nÄ›koho velice důležitý.

NÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité. Proto jsem si Å™ekla, že já sama bych opravdu chtÄ›la, abych informaÄní technologii a celkovÄ› poÄítaÄům také lépe rozumÄ›la. A zjistila bych si o nich více informací, protože mÄ› nebaví, abych se stále nÄ›koho ptala, jak se, co dÄ›lá a nebo jak udÄ›lat nÄ›co na poÄítaÄi. A to hlavnÄ› informaÄní technologie. Já jsem potom chtÄ›la jít jeÅ¡tÄ› na vysokou Å¡kolu, kde jsme mÄ›li studovat také online, jenomže právÄ› kvůli tomu, že jsem se nevyznala v poÄítaÄích a umím tam jenom online nakupovat nebo sledovat filmy, tak jsem si na tuto Å¡kolu musela vykaÅ¡lat. Protože jsem se stydÄ›la, že neumím chodit na online hodiny a na nÄ›jaké ty meety a další internetové online pohovory.