Typy měřidel ve strojírenství


Strojírenství je velmi přesná disciplína. Od stavebnictví se liší tím, že pracuje s přesností na milimetry, naopak stavebnictví používá přesnost na centimetry. S touto skutečností je potřeba počítat a při jakékoliv kombinaci těchto dvou oborů je potřeba vzít v potaz rozdílné míry přesnosti a dle toho upravit řešení detailů a návazností. Ve strojírenství existuje hned několik druhů měřidel, které zajistí dostatečnou přesnost výrobku, která je často dána normou. Prvním z těchto druhů jsou posuvná měřidla. Fungují na principu posunovací části nástroje, která přesně přilehne k měřenému prvků, a tak s velkou přesností zjistíme kolmou vzdálenost i nepravidelného objektu.

přesné osazení výrobku

Tento nástroj je velmi hojně využívaný. Existují dokonce i jeho varianty a těmi jsou například vylepšená digitální posuvná měřidla, posuvné hloubkoměry, zuboměry, výškoměry a další. Další větší skupinou z rodiny nástrojů měřidel jsou pravítka úhelníky. Dodržení pravého úhlu je často klíčovým parametrem, a to jak při výrobě strojírenských výrobků, tak při jejich osazování do stavební konstrukce.

posuvné měřidlo a další nástroje

Vychýlení od pravého úhlu může později v konstrukci vytvořit další problémy s návaznostmi a je pak v nejhorších případech potřeba přistoupit i k výměně navazujícího prvku, který se kvůli nedodržení pravého úhlu, tedy nedodržení vzdálenosti mezi prvky na svém místo již nemusí vlézt. Úhelníkům se dostává velká oblíbenost také proto, že jsou často v kombinaci s běžným pravítkem, takže jedním nástrojem jde změřit jak vzdálenost, tak pravý úhel. Nejčastějším materiálem, z kterého jsou tyto nástroje vyráběny jsou hliník a ocel, díky svým stabilním vlastnostem. Firmy věnující se prodeji měřidel mají ve své nabídce ale mnohem více než jen posuvná měřidla a úhelníky. Dalšími měřidly jsou sinusová měřidla, příměrné desky, základní měrky, kalibry, dutinometry, číselné indikátory a mnoho dalších.