Nauka vědy


Baví vás vÄ›da a nebo vás vÄ›da nechává chladnými? V poslední dobÄ› jsem se dozvÄ›dÄ›la a také jsem zjistila, že je opravdu oblíbené, když lidé se zajímají o vÄ›du a nebo také když vÄ›du studují. Abych se pÅ™iznala, tak na tom vůbec není Å¡patného. Je úplnÄ› normální, že lidé se chtÄ›jí vzdÄ›lávat v různých oblastech. A k tÄ›mto oblastem patří také vÄ›da. Vzpomínám si, když i moje babiÄka s dÄ›deÄkem říkali, že když byli mladí, že chtÄ›li studovat vÄ›du, prý chtÄ›li být vÄ›dci. Já se tomu ani nedivím, protože v té dobÄ›, když babiÄka s dÄ›deÄkem byli mladí, tak studium bylo takové více zábavné a více je zajímavé. Alespoň podle mého názoru.

Medicína je také velmi zajímavá.

To v dneÅ¡ní dobÄ› je to úplnÄ› jiné. V dneÅ¡ní dobÄ› mi pÅ™ijde, že jde vÅ¡echno studovat dálkovÄ›, že jde i vÄ›da studovat online. Jenomže já si myslím, že tohle není tak úplnÄ› dobÅ™e, protože nÄ›které uÄební obory, jako je například také zmínÄ›ná vÄ›da nebo lékaÅ™ství a podobnÄ›, tak by se to mÄ›lo studovat pouze a jenom prezenÄnÄ›. A tÅ™eba dálkovÄ› by se mohla studovat vÄ›da jenom takhle doplňkovÄ›, jako nÄ›jaký kroužek a nebo zábava. Jenomže když tohle nÄ›komu Å™eknu, tak se každý klepe na Äelo. Prý mám být ráda, že existují možnosti, kdy ji lidé mohou studovat online, že prý to Å¡etří Äas i peníze. Nevím, jestli peníze, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la, že mnoho online výuky ve Å¡kole se platí a je to prý docela drahé.

Věda je opravdu hodně zajímavá.

Tak jsem si Å™ekla, že kdybych také tÅ™eba vyzkouÅ¡ela studovat nÄ›jakou online Å¡kolu dálkovÄ›, že by se mi to tÅ™eba vyplatilo? Navíc jsem si Å™ekla, že by nebylo na Å¡kodu, kdybych se vlastnÄ› dala opÄ›t znovu do studia a že bych mohla studovat vÄ›du. A co tÅ™eba astronomie a nebo astrologie? Tohle mÄ› vždycky zajímalo, jenomže když jsem se dozvÄ›dÄ›la, že je to opravdu na mnoho let a vyÅ¡lo by mÄ› to na hodnÄ› penÄ›z, tak jsem si to rozmyslela. RadÄ›ji jsem si udÄ›lala dvouletý jazykový kurz francouzÅ¡tiny a jsem ráda, že jsem do tohoh šla. Alespoň mohu douÄovat malé dÄ›ti francouzský jazyk.