Bezpečí domova


Doma je zapotÅ™ebí mít klid, ovÅ¡em pokud nemá ÄlovÄ›k za manželku zrovna nÄ›jakou Xantiphu. Pak je ovÅ¡em problém a po bezpeÄí se nedá moc mluvit. NÄ›které ženy totiž jako argumentaci používají obÄas například váleÄek na nudle, pánev, Äi cokoli jiného, co mají zrovna po ruce. Pak se taková diskuze snadno vrhne v boj o pÅ™ežití.  

BezpeÄí domova se musí tvoÅ™it jinak a pomalu. Například pravidelnou kontrolou vodovodních trubek, elektrických spotÅ™ebiÄů a tak dále a tak dále. Takže v jednom týdnu je tÅ™eba pozvat instalatéra, který nejmodernÄ›jším přístrojem zjistí stav trubek a nÄ›kde možná doporuÄí opravu. Nebojte se, nebude nic rozkopávat, moderní přístroje jsou nÄ›co jako rentgen a dokážou vniknout i pod omítku.  

rodinný domek

Další týden je potÅ™eba pozvat elektrikáře, ale ne toho, kdo tomu rozumí jen v hospodÄ› u piva, ale takového, který na to má patÅ™iÄné Å¡koly a možnost vydat přísluÅ¡ný certifikát. Tento už zkontroluje vÅ¡e co se týÄe elektÅ™iny, tedy i například rychlovarnou konvici. Proměří také zásuvky a vÅ¡echno ostatní. ProÄež zase vydá certifikát on vám a v s ním můžete ihned do banky, protože to tady pÅ™i sjednání pojiÅ¡tÄ›ní urÄitÄ› budou chtít vidÄ›t. I když už máte pojistku sjednanou. Neříkejte, že to po vás nechtÄ›li. Nevynechali pojistku proti požáru?  

moderní ložnice

Další muž na Å™adÄ› by mÄ›l být kominík. Ano, i v paneláku jej můžete pozvat tÅ™eba na obÄ›d, ale nebude zde mít co na práci. V rodinném domku je to jasné, a i pro kominíka platí totéž co pro elektrikáře, mÄ›l by vám na to vystavit patÅ™iÄný doklad. A vy tyto listiny požadujte, protože kdyby k nÄ›Äemu doÅ¡lo… 

Pak už musíte další vÄ›ci kontrolovat sami, a tyto kontroly se odvíjí například od vÄ›ku dÄ›tí. Jsou-li již v pubertÄ›, tak asi bude zbyteÄné kontrolovat, zda se nemohou dostat k lékům, aby si je nenacpaly jen tak do pusinky.  

Tak vidíte, že udržet si bezpeÄí u sebe doma není jen tak.